Guides

ПРАВИЛНО ДВИЖЕЊЕ НА ПЛАНИНА

Секој човек добро знае дека при движењето низ градот, во сообраќајот постојат одредени правила. Сите знаеме дека улицата ја минуваме на пешачки премин, на крстосницата со семафори минуваме само на зелен сигнал, запираме онаму каде што има знак стоп за задолжително запирање и.т.н. И на планина има исто така правила и прописи за безбедно движење. И овде правилата и прописите се со цел да се заштитат, од една страна луѓето – планинарите, клиентите, туристите, а од друга страна, планината и нејзиниот нежив и жив свет.