Guides

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО АВАНТУРИСТИЧКИОТ ТУРИЗАМ

Авантуристичкиот туризам е еден од најбрзо растечките сектори во туристичката индустрија и гледан од аспект на економските перспективи што ги нуди за давателите на услугите, операторите и дестинациите, тој преставува одлична можност за економски напредок, па како таков станува предмет на деловен интерес не само на субјекти кои се дел од туристичката индустрија, туку и на интересенти за добри и сигурни деловни инвестиции.